Teste Matematike Klasa E Pare

 Teste Matematike Klasa E Pare[Full DOWNLOAD]

Lënda: Matematikë 2 - Media Print

• Teste ... MATEMATIKE Nr Kapitulli Objektivat e kapitullit ... I Të kujtojë njoh. e marra në kl.I 1.1 Cfarë mbajmë mend nga klasa e parë ....

Source:mediaprint.al

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

STUDIM MBI 'BRAKTISJEN E FSHEHTË' Rezultate dhe Unicef

5. U mbajtën shënim cilëve nxënës u drejtoheshin më shumë pyetje dhe si i ore mësimore rreth njohurive që sapo ishin shpjeguar dhe teste në fund të vitit shkollor .... Tabela Nr. 2. Klasa. 5. 6. 7. 8. Parashikimi për pyetjen 1. 61 %. 57 %. 72 % ..... semestrit të parë në lëndët gjuhë shqipe lexim letrar matematikë gjeografi ....

Source:www.unicef.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

teste matematika III

8 Teste matematike 3 1. Trego me thyesë pjesën e ngjyrosur. (4 pikë) _____ _____ _____ _____ 2..

Source:shkollaorikum.yolasite.com

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :