Teste Matematike Klasa E Pare

 Teste Matematike Klasa E Pare[Full DOWNLOAD]

STUDIM MBI 'BRAKTISJEN E FSHEHTË' Rezultate dhe Unicef

5. U mbajtën shënim cilëve nxënës u drejtoheshin më shumë pyetje dhe si i ore mësimore rreth njohurive që sapo ishin shpjeguar dhe teste në fund të vitit shkollor .... Tabela Nr. 2. Klasa. 5. 6. 7. 8. Parashikimi për pyetjen 1. 61 %. 57 %. 72 % ..... semestrit të parë në lëndët gjuhë shqipe lexim letrar matematikë gjeografi ....

Source:www.unicef.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :