Lutje Per Pune

Konventa e Okb p r t drejtat e f mij ve T drejtat e

E drejta për mbrojte nga ndarja prej prindërve (Artikulli 9) Fëmijët nuk guxojnë të ndahen nga prindërit veqse në rast të keqëtrajtimit apo.

Source:www.projuventute.ch

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :