Korporativna Bezbednost

Dobra praksa Centar za demokratiju

Dobra praksa korporacija u zaštiti radnika Izdavač Centar za demokratiju Maršala Birjuzova 16/III • Beograd • Srbija info@centaronline.org • www.centaronline.org.

Source:www.centaronline.org

[ Read more ] [ Donwload ]

1 DEFINISANJE MARKETINGA Ratko Bozovic

1. DEFINISANJE MARKETINGA Marketing je jedna od nasjtarijih ljudskih aktivnosti a opet relativno mlada naučna disciplina. Potiče od reci (makret) sto znaci ....

Source:www.ratko.biz

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :