Korporativna Bezbednost

 Korporativna Bezbednost[Full DOWNLOAD]

Korupcija i ljudska prava 2 - The ICHRP

Korupcija i ljudska prava: Uspostavljanje veze Kakav uticaj korupcija ima na uživanje ljudskih prava, uključujući ekonomska, socijalna i kulturna prava?.

Source:www.ichrp.org

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

1. DEFINISANJE MARKETINGA - Ratko Bozovic

1. DEFINISANJE MARKETINGA Marketing je jedna od nasjtarijih ljudskih aktivnosti a opet relativno mlada naučna disciplina. Potiče od reci (makret) sto znaci ....

Source:www.ratko.biz

[ Read more ] [ Fast Donwload ]


Recent Searches :