Boedelwet 66 Van 1965

Boedelno. AANNEMING V AN EKSEKUTEURSKAP - Justice Home

G.P.-S.003-O107 ] 190 Yoltooi in dupliWt Boedelno. AANNEMING V AN EKSEKUTEURSKAP A. Ek/Ons Woonadres Te\efoonnomrner(s) ""." (volle , name ".' '..."."..'.".

Source:www.justice.gov.za

[ Read more ] [ Donwload ]

DIE HOOGSTE HOF VAN APPÈL VAN SUID-AFRIKA - Justice Home

testament of 'n wysiging van sy testament te wees, gelas die hof die Meester om daardie dokument, of die dokument soos gewysig, vir die doeleindes van die Boedelwet ....

Source:www.justice.gov.za

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :