Kimia 8 Pegi

LIB R P R M SUESIN KIMIA 7 Botime Pegi Botime Pegi

8 30 V. Reaksioni kimik (5 orë) Teori 3 orë laboratorike Punë praktike 1orë Ushtrime 1 orë Nxënësit duhet të jenë të aftë: • përkufizon një reaksion kimik;.

Source:www.botimepegi.al

[ Read more ] [ Donwload ]


Recent Searches :